28 January 2016 EQ

5 วิธีเพิ่ม EQ ให้คุณลูก

สมัยนี้คำว่าเด็กฉลาด อาจไม่ได้วัดจากแค่ไอคิวเหมือนแต่ก่อนแล้ว การแก้โจทย์ยากๆได้ หรือแม้กระทั่ง ความสามารถในการจดจำ เหล่านี้อาจไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของพวกเค้าอีกต่อไป
หากว่า พวกเค้าเหล่านั้น ขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง หรือไม่ได้ถูกสอนให้รู้จักจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง

Read more
28 January 2016 ยิ่งเล่นยิ่งฉลาด

เล่น… พัฒนาอัจฉริยภาพ

การเล่นเป็น ธรรมชาติของเด็ก การเล่นเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเด็ก ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเล่นจะช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กในด้านต่างๆ เพราะการเล่นเป็นการตอบสนองความต้องการของจิตใจและได้รับความสนุกสนานความ พึงพอใจ เด็กจะได้พบกับการแก้ปัญหา การแบ่งปัน การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น รู้จักการเป็นผู้นำและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การเล่นยังช่วยให้เด็กได้ใช้พลังงานและจินตนาการ ของเล่นมีมากมายหลากหลายชนิดที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ และค้นพบว่าจะเล่นวิธีไหน อย่างไร เล่นแล้วออกมาเป็นรูปแบบใด ทำให้เกิดการค้นพบสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเล่นจึงมีบทบาททำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสุข และเต็มไปด้วยจินตนาการ

Read more